CoolSculpting


Nowe naukowe podejście do nieinwazyjnego usuwania tkanki tłuszczowej.ZABIEG Coolsculpting by Zeltiq™Coolsculpting by Zeltiq™ to długo oczekiwane urządzenie, które umożliwia skuteczne,  nieinwazyjne zabiegi konturowania ciała i redukcji tkanki tłuszczowej. Firma Zeltiq połączyła naukowe działanie kriolipolizy Cryolipolysis™ z zaawansowaną inżynierią, stwarzając system Coolsculpting. To, co odróżnia zabieg Coolsculpting od innych nieinwazyjnych metod redukujących tkankę tłuszczową, to zastosowanie zaawansowanej technologii chłodzenia, która selektywnie atakuje komórki tłuszczowe,  eliminując je , a jednocześnie oszczędzając  wszystkie pozostałe tkanki.

"Nie chodzi tylko o to, że inni zauważyli zmianę – poczułam się znów dobrze we własnej skórze." Jeani D.
"Jestem 55-letnią kobietą i po raz pierwszy od lat noszę dwuczęściowy kostium kąpielowy!"  Pamela M.

O KRIOLIPOLIZIE Cryolipolysis™Kriolipoliza to nieinwazyjna metoda chłodzenia tkanki tłuszczowej w celu wywołania lipolizy (rozpadu komórek tłuszczowych) bez uszkadzania innych tkanek. Wynikiem tego procesu jest zauważalna  redukcja tkanki tłuszczowej w ciągu dwóch do czterech miesięcy.
Kriolipoliza jest oparta na zasadzie, że komórki tłuszczowe są bardziej wrażliwe na uzyskiwanie z nich energii (chłodzenie) niż tkanki otaczające. Aplikator zostaje dopasowany do danego obszaru ciała, zasysając próżniowo fałd tłuszczu, a wytwarzane podciśnienie powoduje, że w miejscach poddanych zabiegowi zmniejsza się krążenie krwi. Ochłodzone komórki tłuszczowe przechodzą apoptozę (kontrolowaną śmierć komórki) i stopniowo są eliminowane, w wyniku czego grubość warstwy tłuszczowej maleje.
 

CoolCurve +
Aplikator przeznaczony do tzw. fałdek bocznych. Kształt rączki dostosowany jest do anatomicznej budowy ciała.

 

CoolCore
Najlepiej dopasowany do kształtu brzucha i najczęściej stosowany aplikator w tym obszarze.
 
W czasie zabiegu zachodzi apoptoza komórek tłuszczowych w wyniku ekspozycji na zimno, co prowadzi do uwolnienia cytokin i innych mediatorów stanu zapalnego. Komórki zapalne stopniowo trawią zajęte komórki tłuszczowe w ciągu kilku tygodni  po zabiegu. Lipidy z komórek tłuszczowych są powoli uwalniane i transportowane przez układ limfatyczny w celu przekształcenia, podobnie jak to się dzieje z tłuszczem pochodzącym z pożywienia.
Lipidy w komórkach tłuszczowych krystalizują się w wyższej temperaturze niż inne komórki zawierające wodę. Właśnie dlatego kriolipoliza niszczy tylko komórki tłuszczowe i oszczędza inne tkanki, takie jak skóra, mięśnie i nerwy. System Coolsculpting kontroluje stopień pozyskiwanej energii lub temperaturę chłodzenia w trakcie zabiegu.

Kriolipoliza została odkryta przez dermatologów: dr med. Dietera Mansteina oraz dr med. R. Roxa Andersona z Centrum Fotomedycyny Wellmana przy szpitalu ogólnym Massachusetts, Boston, MA, będącym placówką dydaktyczną Harwardzkiej Szkoły Medycznej. Doktorzy Manstein i Anderson wraz z zespołem badawczym udowodnili, że w dokładnie kontrolowanych warunkach laboratoryjnych podskórne komórki tłuszczowe są naturalnie bardziej wrażliwe na działanie zimna niż tkanki otaczające. Wyniki ich wstępnych doświadczeń opublikowane w czasopiśmie Lasers in Surgery and Medicine w listopadzie 2008 roku wykazały, że przedłużone, kontrolowane, miejscowe chłodzenie tkanek może indukować selektywny ubytek komórek tłuszczowych i następującą później utratę podskórnego tłuszczu bez uszkodzenia pokrywającej skóry. To odkrycie, nazwane „selektywną kriolizą”, doprowadziło do opracowania opatentowanej technologii leżącej u podstaw nieinwazyjnego zabiegu Coolsculpting.
 
 
CoolMax
Duża rączka obejmująca 2,5 razy więcej powierzchni ciała niż inne końcówki próżniowe w celu skrócenia czasu wykonywania zabiegu na dużych obszarach ciała.
 
 
CoolFit
Płaska rączka dostosowana do wykonywania zabiegów na obszarach takich jak brzuch czy wewnętrzna strona ud.
 

O METODZIE Coolsculpting by Zeltiq™Zabieg Coolsculpting to nieinwazyjny zabieg wykorzystujący zaawansowaną technologię chłodzenia w celu delikatnego i skutecznego wybierania i eliminacji tkanki tłuszczowej w konkretnych obszarach ciała pacjenta bez uszkadzania skóry i innych tkanek.

W skład systemu Coolsculpting wchodzą różnej wielkości aplikatory, przeznaczone do poszczególnych partii ciała jak brzuch, boczki czy uda, które są kontrolowane przez precyzyjnie skonstruowany system monitorujący. Specjalnie opracowany aplikator próżniowy zasysa tkankę do zagłębienia aplikatora i delikatnie przytrzymuje ją między dwoma panelami chłodzącymi, pobierając ciepło zgodnie z wybranym profilem zabiegowym.
Czujniki wbudowane w aplikator monitorują skórę w trakcie zabiegu, gwarantując stały i jednakowy przebieg zabiegu. Czujniki są połączone z panelem sterowania w celu stałego monitorowania i regulowania chłodzenia w trakcie zabiegu  i zapewniania stałego dopływu informacji do lekarza. System powiadamiający automatycznie informuje lekarza, jeżeli wystąpi problem, jak również  powiadamia go o zakończeniu zabiegu.


Coolsculpting by Zeltiq posiada certyfikat CE oraz został zatwierdzony przez FDA (Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków) w zakresie zastosowań związanych z chłodzeniem skóry podczas zabiegów dermatologicznych.
 
CoolSmooth
Idealny do obszarów trudnych do uchwycenia, takich jak zewnętrzna strona ud.

CoolMini

Zoptymalizowana głowica w unikalnym kształcie idealnie dopasowuje się do niewielkich obszarów, takich jak podbródek, okolica kolan i pach.


REZULTATY METODY Coolsculpting by Zeltiq™

Wyniki badań klinicznych wykazały, że zabieg zapewnia zauważalną, możliwą do zmierzenia redukcję tkanki tłuszczowej u odpowiednio wybranych pacjentów w ciągu dwóch do czterech miesięcy po zabiegu. Dodatkowe zabiegi  można przeprowadzać w okresie od dwóch do czterech miesięcy po zabiegu początkowym, aby uzyskać większy ubytek tkanki tłuszczowej. U pacjentów, u których występuje redukcja tkanki tłuszczowej, stwierdza się trwałe wyniki przez okres minimum sześciu miesięcy od zabiegu. Wiadomo, że ekspozycja na zimno sprawia, że komórki tłuszczowe inicjują proces naturalnej eliminacji, w wyniku którego następuje stopniowe zmniejszenie grubości warstwy tłuszczowej. Oczekuje się, że eliminacja komórek tłuszczowych będąca wynikiem zabiegu będzie trwać tak długo, jak to się dzieje w przypadku zabiegu usuwania komórek tłuszczowych metodami inwazyjnymi np. liposukcją.

Rezultaty zabiegu nie są tak szybkie czy radykalne, jak rezultaty zabiegów inwazyjnych, takich jak liposukcja. Niemniej jednak w przypadku pacjentów, którzy chcą uniknąć bólu, ryzyka i czasu rekonwalescencji związanego z zabiegami chirurgicznymi, zabieg może być preferowany.
 
3 dni po zabiegu
• Początek apoptotycznej śmierci komórek
• Brak oznak zbliżającej się martwicy
• Zabieg oszczędza skórę, nerwy i mięśniePREPARAT BARWIONY, POWIĘKSZENIE 200X
Preparat barwiony w kierunku kaspazy-3 przedstawia apoptotyczną śmierć komórek.
14 dni po zabiegu
• Martwe komórki są naturalnie usuwane przez układ limfatyczny
• Organizm przetwarza ich zawartość podobnie jak inne tłuszcze z pożywienia
PREPARAT HISTOLOGICZNY, POWIĘKSZENIE 40X
Preparat histologiczny ukazuje szczytową infiltrację makrofagów. Makrofagi to komórki z jądrem zabarwionym na fioletowo, pochłaniające martwe adipocyty.
 90 dni po zabiegu
• W tkance tłuszczowej nie widać oznak długotrwałego uszkodzenia
• Ogólny spadek liczebności komórek tłuszczowych
PREPARAT HISTOLOGICZNY, POWIĘKSZENIE 40X
W preparacie histologicznym widać istotnie mniej makrofagów, co wskazuje na to, że proces zbliża się do końca.
 

WARUNKI REALIZACJI ZABIEGU Coolsculpting by Zeltiq™


Zabieg jest całkowicie nieinwazyjny, dzięki czemu można natychmiast powrócić do typowych czynności, takich jak praca lub ćwiczenia. Na obszarze poddawanym zabiegowi może pojawić się zaczerwienienie, które może utrzymywać się od kilku minut do kilku godzin. Może także pojawić się zasiniaczenie, które przemija w ciągu kilku tygodni. U wielu pacjentów występuje przejściowe osłabienie czucia w leczonym obszarze, które trwa od jednego do ośmiu tygodni.

Idealnymi kandydatami do zabiegu są osoby w dość dobrej kondycji, ze średnimi fałdami tkanki tłuszczowej, nie dającymi się łatwo wyeliminowane za pomocą diety czy ćwiczeń. Te osoby poszukują metody na zmniejszenie określonych obszarów tkanki tłuszczowej, ale nie rozważają poddania się zabiegowi chirurgicznemu. Zabieg nie jest przeznaczony do uzyskania spadku masy ciała ani do leczenia otyłości, a także nie zastępuje metod inwazyjnych, takich jak liposukcja.

Kontrolowane chłodzenie stosowane w zabiegu działa docelowo tylko na komórki tłuszczowe i tylko je eliminuje. Inne opcje terapeutyczne, takie jak lasery, fale radiowe czy skoncentrowane ultradźwięki, wpływają na komórki tłuszczowe i mogą wpływać na inne sąsiadujące tkanki w sposób, którego nie można porównać z metodą kriolipolizy Coolsculpting by Zeltiq.

ZALETY TECHNOLOGII CoolSculpting™:

  • Klinicznie potwierdzona skuteczność w eliminacji tłuszczu poparta solidnymi dowodami naukowymi
  • Zabieg nieinwazyjny jest wyjątkowo bezpieczny
  • Aparat z wewnętrzną kontrolą, wymaga minimalnego zaangażowania ze strony lekarza i personelu, poza etapem konsultacji i ułożenia aparatu
  • Odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku w zakresie kształtowania i konturowania ciała
  • Umożliwia miejscową redukcję wybranych fałdów tkanki tłuszczowej
  • Eliminuje fałdy tkanki tłuszczowej oporne na dietę i ćwiczenia
  • Rezultaty po jednym zabiegu, a po dodatkowych zabiegach rezultaty kumulują się


DOWODY SKUTECZNOŚCI Coolsculpting by Zeltiq™

Coolsculpting by Zeltiq opracowany na podstawie szeroko zakrojonych badań naukowych, jest efektem naukowego przełomu, którego dokonali światowej sławy dermatolodzy, dr Dieter Manstein i dr R. Rox Anderson z Wellman Center for Photomedicine w Massachusetts General Hospital, działającym pod naukowym przewodnictwem Harvard Medical School. Kliniczna skuteczność zabiegu w redukcji tłuszczu została poparta solidnymi dowodami naukowymi.


INFORMACJE O PRODUCENCIE

Zeltiq Aesthetics to firma naukowa produkująca urządzenia medyczne, mająca siedzibę w San Francisco Bay Area. Firma otrzymała licencję od szpitala ogólnego Massachusetts (MGH, Massachusetts General Hospital) na komercyjne wykorzystanie kriolipolizy jako nieinwazyjnej metody redukcji tkanki  tłuszczowej, która to metoda leży u podstaw zabiegu Coolsculpting. Firma Zeltiq Aesthetics zajmuje się dalszym opracowaniem tej technologii od strony naukowej, ocen klinicznych i rozwoju komercyjnego.

Coolsculpting by Zeltiq jest szeroko poznaną, bezpieczną i efektywną metodą stosowaną w celu redukcji miejscowych depozytów podskórnej tkanki tłuszczowej, zapewniając trwałe rezultaty – raz poddane zabiegowi komórki tłuszczowe zostają usunięte na zawsze.

Ostrzegamy przed imitacjami i podróbkami urządzenia CoolSculpting.
Wyrok w sprawie naruszenia praw patentowych Zeltiq


zapytaj o szczegóły oferty

sprawdź w jakich gabinetach możesz wykonać ten zabieg

Facebook
Facebook
Instagram