6-8 maja, 2016 Hotel Król Kazimierz Kazimierz Dolny

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w chirurgii naczyń"

Hotel Król Kazimierz
ul. Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny

www.vascular2016.skolamed.pl

Galeria